APRENENTATGE SERVEI

En aquesta pàgina trobareu informació sobre l'Aprenentatge Servei.

RECURS

TEMA

NIVELL/ CURS

LINK/ ARXIU

INSTRUCCIONS

Pàgina web centre promotor APS
APS
PROFESSORAT
WEB CENTRE PROMOTOR APS
Consulta totes les possibilitats que ens dóna l'APS
Bloc de la Roser Batlle
APS
PROFESSORAT
BLOC ROSER BATLLE
La Roser Batlle és la persona de referència sobre l'APS
Web Escola Solc Nou
APS
PROFESSORAT
APS SOLC NOU
L'escola Solc Nou, porta molts projectes APS. Estructura els seus projectes d'una manera molt classe i estructurada
Power introductori sobre l'APS
APS
PROFESSORAT

Document introductori APS
Guia per iniciar l'APS
APS
PROFESSORAT

Document introductori APS
Joves pel barri
APS
PROFESSORAT

Document introductori APS